Laro BeFem

En film som synliggör kampen mot drogberoende. LARO Befem erbjuder öppenvårdsbehadnling för personer med opioidberoende.